Les2Plan - Les Registratie, Administratie en Planning

Search


Applicatie Disclaimer UniSolvIT B.V.Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden applicaties.

Op het gebruik van applicaties van UniSolvIT BV zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van applicaties van UniSolvIT BV stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Applicaties voor zover niet anders beschreven dienen voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De te administreren informatie via de applicaties van UniSolvIT BV worden met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op applicaties aangeboden informatie. UniSolvIT BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van applicaties van UniSolvIT BV of een derde partij, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op applicaties verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de applicatie(s).

Applicaties van UniSolvIT BV bevatten soms verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door UniSolvIT BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van UniSolvIT BV. UniSolvIT BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

UniSolvIT BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties binnen deze applicatie(s) en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij UniSolvIT BV en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud of functionaliteiten van of als onderdeel van deze applicaties voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UniSolvIT BV niet toegestaan.


 

ALGEMEEN

Applicatie Disclaimer
Privacy

UNISOLVIT

Algemene voorwaarden

CONTACT

Contact informatie

EMAIL